CARTA PÚBLICA DE L'ENRIC DURAN DES DE LA PRESÓ

Defensar la meva llibertat és defensar el debat lliure i seriós sobre
quin model de societat volem.

La fiscal, representant a 19 del 39 bancs i entitats financeres a les
que vaig expropiar, m'ha portat a la presó preventiva argumentant que
“els fets són greus” i que “existeix risc de fuga”.

Els bancs s'atreveixen a qualificar la meva acció com a greu quan és
la seva creació de diners sense base real i la seva esbojarrada
especulació financera la que ha comportat:0.Que hagin necessitat préstecs amb diner públic per una quantitat
100.000 vegades més gran a la que se'm reclama.

0.Que, com a producte d'aquest sistema financer, els darrers anys
hagin estat els de major destrucció d'ecosistemes i major esgotament
de recursos fòssils i minerals. Una destrucció creixent a la que ens
condemna un sistema que necessita créixer per funcionar, espoliar la
natura cada cop més, per mantenir-se.

0.Que l'atur hagi arribat al 17% de la població i continua pujant.

0.Que milions de persones estiguin perdent propietats i tancant
negocis en no poder afrontar els seus deutes, quedant condemnades a la
morositat de per vida.El que he fet jo conjuntament amb els milers de persones i grups que
hem col·laborat en les publicacions CRISI del 17-S i PODEM VIURE SENSE
CAPITALISME d'aquest 17-M ha estat generar el debat social necessari
sobre el model de societat que volem, en un moment de crisi
estructural que és la millor oportunitat que tenim per canviar el rumb
abans que sigui massa tard.

Greu és doncs, la situació a la que ens ha portat la banca com a punta
de llança d'un sistema caduc, que navega camí del barranc. La meva
acció només ha estat una manera de posar-ho sobre la taula, una acció,
recordem-ho, que els mateixos bancs que ara m'acusen li restaven
importància o desmentien al setembre quan la vam fer pública i creien
que era possible silenciar-nos.

D'altra banda en relació al suposat risc de fuga cal fer memòria:
Com es van assabentar de la meva acció?
Perquè jo la vaig fer pública.
Com m'han pogut detenir?
Perquè jo he comparegut públicament en una
roda de premsa a la UB, en el mateix lloc on el dia següent se'm van
emportar, hores desprès d'aconseguir una ordre de detenció.
Per tant no em vaig evadir de la justícia, doncs entre l'ordre i al
detenció efectuada hi van unes poques hores.
Risc de fuga? Els dels bancs que volen fugir d'estudi, per defugir el
nostre dit que els assenyala com a problema.La raó veritable del meu empresonament preventiu no és una altre que
el perill que representa pel poder financer i polític, la meva
presencia publica amb un discurs més fort, clar i contundent del que
poden assumir. El mateix discurs que el de la publicació PODEM VIURE
SENSE CAPITALISME que està generant un gran debat social aquest dies.
La meva és una veu de moltes, però és una veu que simbolitza ara
mateix la insubmissió als bancs, al creixement i al conjunt del
sistema actual en crisi. Una insubmissió que deixa en evidència
l'actitud submisa de la classe política. Per això se'm ha empresonat,
per això defensar la meva llibertat immediata és defensar la lliure
expressió i el lliure debat en relació al model de societat que volem,
que solucioni la crisi sistèmica actual.

Perquè cada vegada més persones i més diverses pensem que podem viure
millor sense capitalisme, i que podem ser ara i aquí el canvi que
volem!

ENRIC DURAN

20/03/09/////////////////////////////
CASTELLANO
/////////////////////////////

CARTA PÚBLICA DE ENRIC DURAN DESDE LA PRISIÓN

Defender mi libertad es defender el debate libre y serio sobre qué
modelo de sociedad queremos.

La fiscal, representando a 19 de los 39 bancos y entidades financieras
a las que expropié, me ha llevado a la prisión preventiva argumentando
que "los hechos son graves" y que "existe riesgo de fuga".

Los bancos se atreven a calificar mi acción como grave cuando es su
creación de dinero sin base real y su alocada especulación financiera
la que ha supuesto:0.Que hayan necesitado préstamos con dinero público por una cantidad
100.000 veces más grande que la que se me reclama.

0.Que, como producto de este sistema financiero, los últimos años
hayan sido los de mayor destrucción de ecosistemas y mayor agotamiento
de recursos fósiles y minerales. Una destrucción creciente a la que
nos condena un sistema que necesita crecer para funcionar, expoliar la
naturaleza cada vez más, para mantenerse.

0.Que el paro haya llegado al 17% de la población y continúa subiendo.

0.Que millones de personas estén perdiendo propiedades y cerrando
negocios al no poder afrontar sus deudas, quedando condenadas a la
morosidad de por vida.Lo que he hecho yo junto con los miles de personas y grupos que hemos
colaborado en las publicaciones CRISIS del 17-S y PODEMOS VIVIR SIN
CAPITALISMO de este 17-M ha sido generar el debate social necesario
sobre el modelo de sociedad que queremos, en un momento de crisis
estructural que es la mejor oportunidad que tenemos para cambiar el
rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Grave es pues, la situación a la que nos ha llevado la banca como
punta de lanza de un sistema caduco, que navega camino del barranco.
Mi acción sólo ha sido una manera de ponerlo sobre la mesa, una
acción, recordemos, que los mismos bancos que ahora me acusan le
restaban importancia o desmentían en septiembre cuando la hicimos
pública y creían que era posible silenciarnos.

Por otro lado en relación al supuesto riesgo de fuga hay que hacer memoria:
¿Cómo se enteraron de mi acción?
Porque yo la hice pública.
¿Como me han podido detener?
Porque yo he comparecido públicamente en
una rueda de prensa en la UB, en el mismo lugar donde al día siguiente
me llevaron, horas después de conseguir una orden de detención.
Por lo tanto no me evadí de la justicia, pues entre la orden y la
detención efectuada van unas pocas horas.
¿Riesgo de fuga? El de los bancos que quieren huir de estudio, para
rehuir nuestro dedo que los señala como problema.

La razón verdadera de mi encarcelamiento preventivo no es otra que el
peligro que representa para el poder financiero y político, mi
presencia publica con un discurso más fuerte, claro y contundente de
lo que pueden asumir. El mismo discurso que el de la publicación
PODEMOS VIVIR SIN CAPITALISMO que está generando un gran debate social
estos días.La mía es una voz de muchas, pero es una voz que simboliza ahora mismo
la insumisión a los bancos, el crecimiento y el conjunto del sistema
actual en crisis. Una insumisión que deja en evidencia la actitud
sumisa de la clase política. Por eso se me han encarcelado, por eso
defender mi libertad inmediata es defender la libre expresión y el
libre debate en relación al modelo de sociedad que queremos, que
solucione la crisis sistémica actual.

Porque cada vez más personas y más diversas pensamos que podemos vivir
mejor sin capitalismo, y que podemos ser ahora y aquí el cambio que
queremos!

ENRIC DURAN

20/03/09Las fotos son de un pequeño homenaje doméstico a Enric a cargo de mi colega Lydia, quién por cierto hace poco estuvo en Estrasburgo.

3 comentarios:

dezaragoza dijo...

Hay héroes de los que nacerán la nueva sociedad. Ahora nos toca a nosotros.

Marina dijo...

No se si se puede vivir sin capitalismo, sin depender de los bancos y con nuestro dinero en un cajón de zapatos... ¿nos iría mejor?

Lo que si se es que si pensamos que los bancos nos van a sacar de esta crisis ya podemos sentarnos y esperar hasta que nos salgan raíces...

Un peix que es mossega la cua!

Molt xules les fotos.

Prisamata dijo...

Nuevos tiempos. Y tal vez sea mentira eso de que ya no nos sirven los héroes.

És un moment de dubtes, això jo crec que és bo. Les certeses las carga el diablo.